Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Tjilla. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Tjilla. Tjilla biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor je, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat je akkoord met onze “Service” en gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hiernaar verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heb je geen toegang tot de website of maak je geen gebruik van onze services. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

 

Voorwaarden online winkel

Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden, verklaart je dat je ten minste meerderjarig bent in je staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in je staat of provincie en dat je ons toestemming hebt gegeven.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten in je rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

Je mag geen virussen of code’s van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je Services.

 

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het je verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

 

Wijzigingen in de service en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens je of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

Producten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van je computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door je is gekocht of verkregen, aan je verwachtingen voldoet, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd. Wel doen we er alles aan om je tevreden te stellen!

 

Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

 

Optionele hulpmiddelen

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben noch enige controle of input hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of voortvloeiend uit je gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door je van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

 

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

Opmerkingen van de gebruiker of feedback

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), gaat je ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die je aan ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt .

Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door jouw of een derde partij.

 

Persoonlijke informatie

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

 

Afwijzing van garanties; beperking van de aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan je.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op je eigen risico is. De service en alle producten en services die aan je worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor je gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen. Tjilla, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van een van de services of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

 

Vrijwaring

U stemt ermee in Tjilla en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit je schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

Deelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

 

Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door je of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als je naar ons eigen oordeel faalt, of als je vermoedt dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan je de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.

 

Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling in.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen je en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegenover de opstellende partij.

 

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Het Bassin 21k, 7671ST Vriezenveen, Nederland.

 

Wijzigingen in servicevoorwaarden

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. (05-01-2023 Geüpdatet)

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.


Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over je product of je bestelling, neem dan contact met ons op via de contact pagina. Je kunt ons te allen tijde een e-mail sturen en kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m zaterdag tussen 09:00u tot 20:00u.

Telefoon: +31 850022287
E-mail: info@tjilla.nl